Αποστολή και Όραμα

Όραμα

Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε το μέλλον… είναι να το πλάσουμε όπως εμείς επιθυμούμε…

Το όραμα των ASSOS είναι να συνεχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας διακεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός γνωστός για την ακεραιότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, και να τους διευκολύνουμε ώστε να μάθουν Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική και να τους παρέχουμε εκπαίδευση σε θέματα στελέχωσης επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχος μας είναι να εδραιώσουμε στο χώρο της εκπαίδευσης τη μεθοδολογία του blended learning με τη βοήθεια έμπειρων και ικανών on-line καθηγητών (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Κεντρικοί άξονες στην υλοποίηση του οράματός μας αποτελούν:

  • η δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων διδασκαλίας τα οποία βοηθούν τους σπουδαστές μας στην ευκολότερη αφομοίωση των γνώσεων και τους οδηγούν με ασφάλεια στην επιτυχία και την απόκτηση πιστοποίησης
  • η διάθεση όλων εκείνων των προγραμμάτων και υπηρεσιών στους σπουδαστές μας που μας κάνουν ξεχωριστούς και πρωτοπόρους στις εξελίξεις
  • η συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας

Η αποστολή μας

Η αποστολή του εκπαιδευτικού οργανισμού ASSOS είναι να παρέχει γνώση και να δημιουργεί ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια στους σπουδαστές του, με τη συνεχή προσαρμογή τους στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες τους και την ουσιαστική προσφορά μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική καθώς και την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων.

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος του οργανισμού μας είναι η υιοθέτηση των πιο αυστηρών, αλλά και εφικτών κριτηρίων σπουδών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εφήβων, των φοιτητών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Η δραστηριοποίησή μας εστιάζεται ιδιαίτερα στους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για συνεχή εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και εξειδίκευση στον τομέα τους, προκειμένου να έχουν διαρκή οφέλη στην καριέρα τους, να πετύχουν τους ατομικούς τους στόχους και να επιτελέσουν ενεργό ρόλο σε ένα πολυ-πολιτισμικό και πολύπλευρο κόσμο.

Οι αξίες μας

Παρακινούμε τους ανθρώπους μας υπό το πρίσμα των αξιών τις οποίες πρεσβεύουμε…

Σε όλη τη διάρκεια των ετών λειτουργίας μας, τοποθετούμε στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας αξίες οι οποίες χαράσσουν το δρόμο της επιτυχίας και με αυτές πορεύμαστε στο μέλλον.

  • Ποιότητα και αριστεία στην παροχή υπηρεσιών μας.
  • Αξιοπιστία και συνέπεια στην εκπαίδευση.
  • Ακεραιότητα ως ηθικό άξονα της κάθε δραστηριότητάς μας.
  • Πρωτοβουλία ως πηγή νέων ιδεών και εξέλιξης.

Οι αξίες αυτές συμπληρώνονται από τη Φιλικότητα, τη Φροντίδα και την Ευελιξία, οι οποίες μας επιτρέπουν να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αληθινού ενδιαφέροντος με τους σπουδαστές μας, οι οποίοι βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας.

Η συνεχής και αμέριστη συμπαράστασή μας στην προσπάθειά τους για απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων θα τους οπλίσει με προσόντα και θα τους οδηγήσει με ασφάλεια σε επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση. Τα υψηλά μας κριτήρια, οι προδιαγραφές λειτουργίας, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η μαθητοκεντρική προσέγγιση, όπως και οι  ταλαντούχοι καθηγητές μας, οδηγούν τους σπουδαστές των ASSOS στην επιτυχία.

Οι άνθρωποι μας

Οι καθηγητές μας και το διοικητικό προσωπικό μας είναι η Δύναμή μας…

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι των Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, με ικανότητες διδασκαλίας σε ενήλικες, εφήβους, εκπαιδευμένοι σε προβλήματα μαθησιακών δυσκολιών  με πολύχρονη εμπειρία και ζήλο για τη διδασκαλία. Η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωσή τους στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όπως διαδραστικοί πίνακες, e-books, e-learning, προβολή video, βιντεοσκόπηση, μαθήματα συνομιλίας, εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα σπουδών για όλους τους εκπαιδευόμενούς μας.

“Ένας μέτριος καθηγητής απλώς μιλάει”
“Ένας καλός καθηγητής εξηγεί”
“Ο καθηγητής των ASSOS εμπνέει”

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ανάπτυξή μας δεν δρα αποκομμένη από την κοινωνία, αλλά σε αρμονία μαζί της. Απόλυτη προτεραιότητα της δράσης μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί η προσπάθειά μας να λειτουργούμε ως κοινωνικά ευαίσθητοι πολίτες. Η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματός μας και γι’ αυτό το λόγο κάθε χρόνο προσφέρουμε υποτροφίες και παροχές στους σπουδαστές μας που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα ήταν εφικτό να αποκτήσουν.