ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα η αύξηση του αριθμού όσων διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα είναι σαφής και σημαντική. Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας απευθύνεται σε αλλοδαπούς και ομογενείς που πρόκειται να εργαστούν ή να παραμείνουν στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, σε καθηγητές και φοιτητές ή σε αλλοδαπούς που απλώς θέλουν να μάθουν Ελληνικά για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι εξετάσεις προσφέρονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Α,Β,Γ,Δ ).

Εξεταστικά Επίπεδα

Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις ελληνομάθειας εξετάζονται σε τέσσερα εξεταστικά επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου και στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Τα κείμενα έχουν αντληθεί από το ενημερωτικό έντυπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) http://www.greeklanguage.gr/

Επίπεδο A’

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα και να γράφουν σύντομα και απλά κείμενα.

Επίπεδο B’

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν ουσιαστικές λεπτομέρειες ορισμένων θεμάτων, όπως αγγελίες εφημερίδων, οδηγίες χρήσεως συσκευών κ.λπ. Επίσης πρέπει να μπορούν να εκφράζουν με απλό τρόπο προσωπικές απόψεις και να συνθέτουν σύντομα κείμενα σε περιορισμένη ποικιλία θεμάτων.

Επίπεδο Γ’

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να αντλούν σαφείς πληροφορίες και ιδέες που παρουσιάζονται σε συνομιλία μεταξύ τριών ή τεσσάρων ομιλητών, ή σε κείμενα, κανονισμούς και επίσημα έγγραφα. Επίσης πρέπει να μπορούν να εκφράζουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια.

Επίπεδο Δ’

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σε αυτούς, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές, και να προσδιορίζουν το στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζουν αποτελεσματικά ιδέες που αντλούνται από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες με υψηλού βαθμού ευχέρεια σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι σίγουροι για το επίπεδο που πρέπει να εξεταστούν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κατατακτήριο διαγώνισμα στο χώρο των φροντιστηρίων μας. Τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος θα μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε κατά προσέγγιση σε ποιο από τα τέσσερα επίπεδα βρίσκονται πιο κοντά από πλευράς επιπέδου γνώσεων στην Ελληνική Γλώσσα.

Τάξη Επίπεδο Διάρκεια
A1 Αρχάριοι 4 μήνες
A2 Αρχάριοι 4 μήνες
Β1 4 μήνες
Β2 4 μήνες
Γ1 4 μήνες
Γ2 4 μήνες
Δ1 4 μήνες
Δ2 4 μήνες

    Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

    (Διαβάστε τους όρους χρήσης)