Συχνές Ερωτήσεις Γαλλικά

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Γαλλικά

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

Τα Γαλλικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος, είναι η γλώσσα της Τέχνης και του Πολιτισμού, η γλώσσα της γαστρονομίας και της μόδας, η γλώσσα που σε κάνει να ξεχωρίζεις!

Τί είναι το DELF/ DALF;

Το DELF (Diplôme d’études en langue française) είναι πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1-Α2, Β1-Β2, C1-C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DELF Α1;

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 5 με 7 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DELF Α2;

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 6 με 8 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DELF Β1;

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 35 λεπτά)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 15 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών -μόνο για το τρίτο μέρος τις εξέτασης)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DELF Β2;

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτών με προετοιμασία 30 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DALF C1;

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 40 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 50 λεπτά)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτών με προετοιμασία 1 ώρα)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο DALF C2;

Περιλαμβάνει 2 ενότητες:

1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)

2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 35 λεπτά)

3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)

4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 15 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα παραπάνω πτυχία;

Τα πτυχία δίνονται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Πότε πρέπει κάποιος να κάνει τις δηλώσεις συμμετοχής;

Συνήθως αυτές γίνονται περίπου δύο με τρεις μήνες πριν.

Τί είναι τα πτυχία Sorbonne;

Είναι πτυχία γλωσσομάθειας που απονείμει το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV) κατόπιν εξετάσεων.

Πόσα επίπεδα έχουν τα πτυχία Sorbonne;

Έχουν τρία επίπεδα και εξετάζουν εκτός από κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, γεωγραφία, πολιτισμό, οικονομία και το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας, Λογοτεχνία και / ή Μετάφραση.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία Sorbonne;

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, συνήθως το Δεκέμβριο και το Μάιο.

Πότε πρέπει κάποιος να κάνει τις δηλώσεις συμμετοχής για τα πτυχία Sorbonne;

Συνήθως αυτές γίνονται περίπου δύο με τρεις μήνες πριν.

Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Γαλλικά;

Ναι υπάρχει, σε τρία βασικά επίπεδα Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2), Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και σε επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2)

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;

Συνήθως οι εξεταστικές περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;

Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Ποια πτυχία θεωρεί ο ΑΣΕΠ ότι αποδεικνύουν τη γνώση της γαλλικής γλώσσας;
Περιγραφή γνώσεων και ικανοτήτων Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών (IFA)
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης Κ.Π.Γ-Υπουργείο Παιδείας
Πρόσβαση στα γαλλόφωνα Πανεπιστήμια C2 DALF C2 Sorbonne II – C2 Επίπεδο Γ2
C1 DALF C1 Sorbonne I – C1 Επίπεδο Γ1
Κοινωνικά θέματα – Τύπος B2 DELF B2 Sorbonne B2 Επίπεδο B2
B1 DELF B1   Επίπεδο B1
Καθημερινή Ζωή Α2 DELF A2   Επίπεδο A2
Α1 DELF A1   Επίπεδο A1