Συχνές Ερωτήσεις Γερμανικά

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Γερμανικά

Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης ως μητρική, καθώς μιλιούνται στη Γερμανία, Αυστρία, στο Λιχτενστάιν, στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελβετίας καθώς και στο Λουξεμβούργο. Πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στη Γερμανία για σπουδές, καθώς το επίπεδο των πανεπιστημίων είναι υψηλό. Επίσης στον εργασιακό χώρο αυξάνονται ολοένα οι θέσεις, κυρίως στον τομέα τουρισμού αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες εκτός από τα Αγγλικά θεωρούνται προσόν και τα Γερμανικά. Οι συνεχείς μεταβολές σε κοινωνικό, πολιτικό, και οικονομικό επίπεδο σε μια καινούργια Ευρώπη την ανεβάζουν στη δεύτερη προτίμηση μετά την Αγγλική.

Ποια πτυχία υπάρχουν για τη γερμανική γλώσσα;

Οι κύριοι φορείς που προσφέρουν εξετάσεις και αντίστοιχες πιστοποιήσεις της Γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut), το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και το Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Εξετάσεις διεξάγονται συνήθως 2 έως 4 φορές το χρόνο σε ειδικά αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα και στην περίπτωση του ΚΠΓ σε επιλεγμένα δημόσια σχολεία. Οι πιστοποιήσεις του Γκαίτε καλύπτουν όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή από το Α1 έως το Γ2. Τα ΚΠΓ και ÖSD προσφέρουν αντίστοιχες πιστοποιήσεις για τα επίπεδα Α1 έως Γ2. Όλες οι πιστοποιήσεις των φορέων αυτών είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ.

Ποια πτυχία υπάρχουν για τη γερμανική γλώσσα από το ινστιτούτο Goethe;

To Ινστιτούτο Goethe προσφέρει πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες για κάθε επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το Α1 έως το C2.

Το Goethe Zertifikat B1 όπου εξετάζονται τα σημαντικότερα γραμματικά φαινόμενα της γερμανικής γλώσσας και ο σπουδαστής αποκτά ένα βασικό λεξιλόγιο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Το Goethe Zertifikat B2 ανήκει στη μέση βαθμίδα όπου ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί με σιγουριά τις σημαντικότερες δομές της γερμανικής γλώσσας και να κατανοεί αυθεντικά κείμενα με υψηλό λεξιλόγιο. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Στη συνέχεια η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER)., ενώ τέλος το Goethe Zertifikat C2 αντιστοιχεί στο Certificate of Proficiency in English, είναι δηλαδή πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το χώρο της λογοτεχνίας, αλλά και από άρθρα εφημερίδων. Ο σπουδαστής σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνει τις γνώσεις του στο συντακτικό και στη γραμματική, ενώ παράλληλα συναντάει πιο δύσκολα φαινόμενα τα οποία μαθαίνει να χρησιμοποιεί με άνεση. Με την ολοκλήρωση αυτής της βαθμίδας, το Goethe-Zertifikat C2 δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές να εισαχθούν σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα και σε πολλά μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να διδάξουν Γερμανικά. Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους φορείς αναγνώρισης στα εκάστοτε κρατίδια, όπως: Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, Περιφερειακή Κυβέρνηση και Διοίκηση Γερουσίας.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις για το κάθε πτυχίο;

To Goethe-Institut Thessaloniki προσφέρει εξετάσεις Γερμανικών σε διαφορετικές ημερομηνίες και διαφορετικά μέρη. Εσείς επιλέγετε πού, πότε και σε ποια εξέταση επιθυμείτε να συμμετέχετε. Οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως 2-3 φορές το χρόνο. Αν οι μαθητές περάσουν επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις αλλά όχι τις προφορικές, κατοχυρώνουν τη βαθμολογία των γραπτών για μία ακόμη εξεταστική περίοδο, και εξετάζονται μόνον προφορικά, καθώς και το αντίστροφο. Τα Kέντρα ξένων γλωσσών ΑSSOS είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση του Goethe Zertifikat C2, με το οποίο μπορεί να κανείς να εξασφαλίσει πρόσβαση στα γερμανόφωνα πανεπιστήμια, όπως και επάρκεια διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Goethe Zertifikat;

Οι εξετάσει Goethe Zertifikat αποτελούνται σε όλα τα επίπεδα από 4 ενότητες, στις οποίες εξετάζονται οι εξής δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Γερμανικά;

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε τρεις εξετάσεις που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, επίπεδο Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2), επίπεδο Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και σε επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2).

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;

Συνήθως οι εξεταστικές περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;

Στο Κεντρο Ξένων Γλωσσων ASSOS αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση της εγγραφής
σας. Οι εγγραφές μπορούν επίσης να γίνουν από εσάς τους ίδιους στα γραφεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;

Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Τι άλλα πτυχία υπάρχουν στα γερμανικά;

Tο ÖSD είναι μέλος της ALTE (The Association of Language Testers in Europe) και παρέχει πιστοποιήσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) και του «Profile deutsch». Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη και από τον Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), ενώ παράλληλα δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Tο ÖSD συνεργάζεται με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe στο νέο μοντέλο εξετάσεων για το επίπεδο Β1. Για το λόγο αυτό η μορφή των εξετάσεων και η πιστοποίηση είναι ίδια.

Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: «Österreichisches Sprachdiplom Deutsch» (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και «Österreich, Schweiz, Deutschland» (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία). Έτσι τονίζεται η ισότιμη αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες, τόσο για την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ο κάτοχος πιστοποιητικών ÖSD έχει άμεση πρόσβαση και δυνατότητα εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και στην ευρεία αγορά εργασίας όλων των γερμανόφωνων χωρών.

Οι εξετάσεις αφορούν όλα τα επίπεδα;

Ναι, οι εξετάσεις του ÖSD αφορούν όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2).

Πόσο συχνά έχει εξετάσεις;

4 φορές το χρόνο.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου 3 εβδομάδες μετά.

Υπάρχουν ειδικά τμήματα ορολογίας στα Γερμανικά;

Ναι, στο φροντιστήριό μας λειτουργούν τμήματα μετάφρασης, προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Παν/μίου και του Ιονίου Παν/μίου, καθώς και προετοιμασίας για τις εξετάσεις για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (π.χ. Νομική Σχολή, τμήμα Φιλοσοφίας, κ.ά).

Ποιο επίπεδο γνώσεων είναι απαραίτητο για σπουδές στη Γερμανία;

Σε ορισμένα πανεπιστήμια επαρκεί το επίπεδο Β2 και σε άλλα απαιτείται το c1 και το C2 για την εγγραφή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να λάβουν μέρος σε ειδικές γλωσσικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Τις εξετάσεις αυτές τις διοργανώvει το ίδιο το πανεπιστήμιο.