Συχνές Ερωτήσεις Ιταλικά

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ιταλικά

Γιατί να μάθω Ιταλικά;
  • Για να ταξιδέψεις στην ¨Αιώνια Πόλη¨, να διασχίσεις τα κανάλια της ρομαντικής Βενετίας.
  • Για να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Καλές Τέχνες, Μόδα, Οικονομία.
  • Για να εισαχθείς στην Ιταλική Φιλολογία των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας.
  • Για να ζήσεις την εμπειρία των προγραμμάτων Erasmus σε όλα τα Ιταλικά Πανεπιστήμια.
  • Και γιατί όχι… για να ερωτευτείς!
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση της Ιταλικής;

Απαιτείται ένα ακαδημαϊκό έτος.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Β2 - Καλή Γνώση της Ιταλικής;

Απαιτούνται δύο ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας ένα ακαδημαϊκό έτος και θερινά μαθήματα.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση της Ιταλικής;

Απαιτούνται τρία ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας δύο ακαδημαϊκά έτη και θερινά μαθήματα.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Γ2 - Άριστη Γνώση της Ιταλικής;

Απαιτούνται δύο ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας ένα ακαδημαϊκό έτος και θερινά μαθήματα (14 μήνες), με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι του CELI 3 ή και του DIPLOMA.

Ποια πτυχία υπάρχουν που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας;

Υπάρχουν αρκετοί φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:

α) Το Ιταλικό Ινστιτούτο,

β) το Παν/μιο της Περούτζια

γ) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος

δ) το Dante Alighieri με την πιστοποίηση PLIDA.

Από αυτούς τα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης, το Παν/μιο της Περούτζια και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και το Dante Alighieri αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τι πτυχία χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο;

Το Ιταλικό Ινστιτούτο χορηγεί το Diploma di Lingua Italiana σε επίπεδο B2 (αντίστοιχο του Lower στα Αγγλικά), Γ1 (το Diploma Avanzato di Lingua Italiana σε επίπεδο Advanced στα Αγγλικά) και το Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana σε επίπεδο Γ2 αντίστοιχο του Proficiency στα Αγγλικά).

Κάθε πότε δίνεται το Diploma Β2;

Οι εξετάσεις για το Diploma διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου και το Δεκέμβριο.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma Β2;

Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

DIPLOMA B2

Γραπτές εξετάσεις:

Α) κατανόηση γραπτών κείμενων (3 κείμενα)

Β) γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου (4 δραστηριότητες)

Γ) κατανόηση προφορικών κείμενων – ascolto (3 κείμενα)

Διάρκεια πρώτου μέρους: 2 ώρες

Διάλειμμα: 15 λεπτά

Δ) παραγωγή γραπτών κείμενων (2 κείμενα)

Διάρκεια δευτέρου μέρους: 1 ώρα 30 λεπτά

Συνολική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων: 3 ώρες 45 λεπτά

Προφορικές εξετάσεις:

Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)

Το Diploma B2 αναγνωρίζεται παγκοσμίως;

Αναγνωρίζεται μόνον εντός Ελλάδος από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όμως εάν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές στην Ιταλία ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξειδίκευση στην Ιταλία θα πρέπει να κατέχει κάποιο πτυχίο από το Παν/μιο της Perugia, συνήθως το CELI 3 ή 4 ή 5 ή και κάποιο από τα πτυχία του Παν/μίου της Siena, PLIDA B2, Γ1,Γ2.

Κάθε πότε δίνεται το Diploma Avanzato Γ1;

To Diploma Ananzato δίνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιούνιο και το Δεκέμβριο.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma Avanzato Γ1;

Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

DIPLOMA Γ1

Γραπτές εξετάσεις:

Α) κατανόηση γραπτών κείμενων (3 κείμενα)

Β) γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου (4 δραστηριότητες)

Γ) κατανόηση προφορικών κείμενων – ascolto (3 κείμενα)

Διάρκεια πρώτου μέρους: 2 ώρες

Διάλειμμα: 15 λεπτά

Δ) παραγωγή γραπτών κείμενων (2 κείμενα)

Διάρκεια δευτέρου μέρους: 1 ώρα 30 λεπτά

Συνολική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων: 3 ώρες 45 λεπτά

Προφορικές εξετάσεις:

Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)

Διάρκεια: 20 λεπτά

 

Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Perugia;

To Πανεπιστήμιο της Perugia χορηγεί πτυχία σε 5 επίπεδα, τα CELI 1,2,3,4 και 5, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει όλα τα πτυχία CELI εκτός του CELI 1, αρχίζοντας από το CELI 2 (μέτρια γνώση), CELI 3 (καλή γνώση), CELI 4 (πολύ καλή γνώση) και CELI 5 (άριστη γνώση). Να σημειωθεί πως το CELI έχει αρνητική βαθμολογία.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia;

Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Νοέμβριο και Ιούνιο.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 3;

Το CELI 3 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Lower στα αγγλικά. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου. Έχει 2 μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 3 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 15 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (15 λεπτά) 4 δραστηριότητες (45 λεπτά)
Αν αποτύχω σε μία ενότητα τι γίνεται;

Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη, προφορικά ή γραπτά (π.χ. τον Ιούνιο 2010) μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο (π.χ. Νοέμβριο 2010) με έκπτωση στα εξέταστρα. Αν υπάρχει και περαιτέρω αποτυχία στη συγκεκριμένη ενότητα, ο υποψήφιος πρέπει να επαναλάβει ολόκληρη την εξέταση.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 4;

Το CELI 4 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, το αντίστοιχο Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Έχει 2 μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να υπάρχει και περίληψη.

Επίπεδο CELI 4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 4 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (15 -20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 5;

Το CELI 5 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης, κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει το λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο)], είτε στο γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του. Έχει 2 μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στο επίπεδο αυτό, ο σπουδαστής διαχωρίζει το λόγο της λογοτεχνίας.

Επίπεδο CELI 5 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (30 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)
Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ιταλικά;

Σε τρία βασικά επίπεδα Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2), Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και σε επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2). Και στα τρία επίπεδα βαθμολογίες από 60-119 απονέμουν επίπεδο 1 και βαθμολογίες 120-200 απονέμουν επίπεδο 2.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;

Συνήθως οι εξεταστικές περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;

Γίνονται είτε στο φροντιστήριό σας, είτε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;

Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν ειδικά τμήματα ορολογίας στα Ιταλικά;

Λειτουργούν τμήματα μετάφρασης, προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Ιονίου, καθώς και προετοιμασίας για τις εξετάσεις για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (π.χ. Νομική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας κ.ά.).

Ενιαίο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς Πανεπιστήμιο για ξένους της Περούτζια Iταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
A1 CELI   A1
A2 CELI 1   A2
B1 CELI 2   Β1
B2 CELI 3 Diploma di Lingua Italiana Β2
C1 CELI 4   Γ1
C2 CELI 4 Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana Γ2