Συχνές Ερωτήσεις Ρώσικα

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ρώσικα

Γιατί να μάθω Ρώσικα;

Τα Ρωσικά απευθύνονται σε σπουδαστές Διεθνών Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών ή σπουδαστές του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ή ακόμα και σε εμπόρους με ενδιαφέρον για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο η τεράστια «εισβολή» τους στη ζωή μας είναι αναμφίβολη. Από τον τουρισμό έως τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας η ρωσική γλώσσα είναι παρούσα.

Υπάρχει πτυχίο που πιστοποιεί τη γνώση της Ρωσικής γλώσσας;

Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language or Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ) είναι μια τυποποιημένη εξέταση που εποπτεύεται από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (ALTE). Από το 1998 η εξέταση έγινε υποχρεωτική για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας. Το μόνο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την κατάρτιση της Ρωσικής γλώσσας είναι το TORFL certificate. Το χαμηλότερο επίπεδο το οποίο απαιτείται για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο είναι TORFL-1, ενώ για το Βachelor ή Μaster πτυχίο χρειάζεται κανείς να έχει τουλάχιστον επίπεδο TORFL -2.

Το σύστημα TORFL αποτελείται από έξι επίπεδα επάρκειας που αντιστοιχούν στο Κοινό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Το κάθε επίπεδο αποτελείται από πέντε ενότητες: speaking, listening, reading, grammar and vocabulary, and writing. Η ελάχιστη βαθμολογία για το κάθε επίπεδο είναι τουλάχιστον 66% στην κάθε ενότητα (μέσα σε αυτό το συνολικό ποσοστό επιτρέπεται όμως να έχει κανείς τουλάχιστον 60% σε μια από τις πέντε ενότητες).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του TORFL

  • Το πιστοποιητικό TORFL έχει μόνιμη ισχύ, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξαναδίνεις κανείς την εξέταση μετά από το πέρασμα χρόνου όπως συμβαίνει με τα κάποια πτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Αν ο μαθητής σε μια από τις πέντε ενότητες δεν παίρνει αρκετούς βαθμούς, έχει δικαίωμα να ξαναδώσει την εξέταση την επόμενη φορά μόνο στην ενότητα στην οποία απέτυχε.

 

Πτυχία TORFL χορηγούνται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Lomonosov. Στην Ελλάδα τις εξετάσεις διεξάγουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS. Όπως επίσης και το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας στο ΙΜΧΑ Θες/νίκης.

Γιατί να μάθω Ρώσικα;

Υπάρχουν έξι επίπεδα (Α1, Α2 ,Β1, Β2, С1, С2) -στοιχειώδης, βασική, μέτρια, καλή, πολύ καλή, άριστη.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία;

Πτυχία TORFL δίνονται κάθε Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη.

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτησή μου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;

Αιτήσεις υποβάλλονται λίγο πριν τις εξετάσεις.

Τι περιέχουν οι εξετάσεις στο κάθε επίπεδο;

Σε κάθε επίπεδο εξετάζονται πέντε δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.

Επίπεδο A1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 3 ώρες 25 λεπτά 45 λεπτά 50 λεπτά 40 λεπτά – εξεταζόμενοι/ εξεταστές 50 λεπτά

 

Επίπεδο A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 3 ώρες 50 λεπτά 30 λεπτά 50 λεπτά 50 λεπτά 40 λεπτά εξεταζόμενοι/ εξεταστές 50 λεπτά

 

Επίπεδο B1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες 25 λεπτά 35 λεπτά 50 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά εξεταζόμενοι / εξεταστές 60 λεπτά

 

Επίπεδο B2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες 45 λεπτά 35 λεπτά 60 λεπτά 55 λεπτά 45 λεπτά – εξεταζόμενοι / εξεταστές 90 λεπτά
Ποια είναι η βάση;

Η βάση σε κάθε ενότητα είναι 66/100 (μέσα σε αυτό το συνολικό ποσοστό επιτρέπεται όμως να έχει κανείς τουλάχιστον 60% σε μια από τις πέντε ενότητες).

Αν αποτύχω σε μία ενότητα (π.χ. στο ακουστικό κομμάτι) τι γίνεται;

Για να χορηγηθεί το πτυχίο, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις πέντε δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά, αλλά έχει το δικαίωμα την επόμενη χρονιά να ξαναδώσει τη μία δεξιότητα με χαμηλότερα εξέταστρα.

Αν αποτύχω σε δύο ενότητες τι γίνεται;

Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε δύο ενότητες αποτυγχάνει συνολικά και πρέπει να ξαναδώσει και τις πέντε δεξιότητες την επόμενη χρονιά.

http://www.rcnk.gr/index.php/gr/component/k2/itemlist/category/28-anakoinosi.html

Επίπεδο C1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 5 ώρες
15 λεπτά
40 λεπτά 60 λεπτά 1 ώρα 15 λεπτά 45 λεπτά
εξεταζόμενοι / εξεταστές
90 λεπτά
Επίπεδο C2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες
50 λεπτά
45 λεπτά 60 λεπτά 1 ώρα 15 λεπτά 50 λεπτά
εξεταζόμενοι / εξεταστές
60 λεπτά