ΠΤΥΧΙΑ

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει έξι πτυχία γαλλικής γλώσσας εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Συγκεκριμένα κριτήρια προσόντων, που ορίζονται από ειδικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγγυώνται τη διεθνή φήμη και αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων στην αγορά εργασίας και στους επίσημους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

DELF A1

Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 20 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό).

Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 3 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25

Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Συμπλήρωση ενός φυλλαδίου, ενός εντύπου
 • Σύνταξη απλών προτάσεων (κάρτες, μηνύματα, λεζάντες.) σε θέματα της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: 5 με 7 λεπτά προετοιμασία 10 λεπτά – Βαθμολογία /25

Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Κατευθυνόμενη συνομιλία
 • Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Θεματικός διάλογος

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 1 ώρα και 20 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

DELF A2

Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 5 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 45 λεπτά – Βαθμολογία /25

Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα ή μήνυμα)

 • Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
 • Σύνταξη γραπτού κειμένου με πρόθεση την πρόσκληση, τις ευχαριστίες, τη ζήτηση συγγνώμης, την ερώτηση, τη ζήτηση πληροφοριών, τα συγχαρητήρια .

Παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: 6 με 8 λεπτά προετοιμασία 10 λεπτά – Βαθμολογία /25

Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Κατευθυνόμενη συνομιλία
 • Συνεχής μονόλογος
 • Άσκηση συνομιλίας

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 1 ώρα και 40 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

DELF B1

Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα (δύο φορές το κάθε ακουστικό).

Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 6 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου – Διάρκεια: 35 λεπτά – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:

 • Επιλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία
 • Ανάλυση του περιεχομένου ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος

Παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 45 λεπτά – Βαθμολογία /25

Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ’ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο.)

Παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: 15 λεπτά περίπου προετοιμασία: 10 λεπτά (αφορά μόνο το τρίτο μέρος της εξέτασης) – Βαθμολογία /25

Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Κατευθυνόμενη συνομιλία
 • Άσκηση συνομιλίας
 • Έκφραση προσωπικής γνώμης βάσει ενός κειμένου παρότρυνσης

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 1 ώρα και 45 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

DELF B2

Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο ακουστικά κείμενα:

 • Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων (μία φορά το ακουστικό)
 • Έκθεση, διάλεξη, ομιλία, θεματική παρουσίαση, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή (δύο φορές το ακουστικό).

Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 8 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου – Διάρκεια: 1 ώρα – Βαθμολογία /25

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:

 • Κείμενο πληροφοριακού τύπου αναφερόμενο στη Γαλλία ή στο γαλλόφωνο χώρο
 • Επιχειρηματολογικό κείμενο

Παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 1 ώρα – Βαθμολογία /25 Προσωπική τοποθέτηση με επιχειρηματολογία (συμμετοχή σε συζήτηση, τυπική αλληλογραφία, άρθρο κριτικής.)

Παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: 20 λεπτά προετοιμασία 30 λεπτά – Βαθμολογία /25 Παρουσίαση και υποστήριξη θέσεως βάσει ενός σύντομου κειμένου παρότρυνσης.

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 2 ώρες και 30 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25

DALF C1

Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 40 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25 Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ακουστικά κείμενα:

 • Κείμενο μακράς διαρκείας (συζήτηση, παράδοση μαθήματος, διάλεξη) περίπου δέκα λεπτών (δύο φορές το ακουστικό)
 • Πολλά σύντομα ραδιοφωνικά κείμενα (σύντομα δελτία ειδήσεων, δημοσκοπήσεις, διαφημιστικά μηνύματα ) (μία φορά το ακουστικό)

Ανώτατη διάρκεια των κειμένων: 10 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου – Διάρκεια: 50 λεπτά – Βαθμολογία /25 Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ένα κείμενο ιδεών (λογοτεχνικό ή δημοσιογραφικό), των 1000 έως 2000 λέξεων.

Παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 2 ώρες και 30 – Βαθμολογία /25

Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Σύνθεση βάσει 2-5 γραπτών κειμένων συνολικής έκτασης 1000 λέξεων περίπου
 • Επιχειρηματολογικό δοκίμιο βάσει του περιεχομένου κειμένων

2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες

Παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: 30 λεπτά προετοιμασία 1 ώρα – Βαθμολογία /25 ΄Έκθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων, ακολουθεί συζήτηση με την επιτροπή. 2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων : 4 ώρες

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 5/25’

DALF C2

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου – Διάρκεια: Εξέταση 30 λεπτά προετοιμασία 1 ώρα – Βαθμολογία /50

Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Απολογισμός του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο φορές το ακουστικό)
 • Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο
 • Συζήτηση με την επιτροπή

2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες

Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου – Διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά – Βαθμολογία /50 Παραγωγή ενός δομημένου κειμένου (άρθρο, κύριο άρθρο, αναφορά, ομιλία.) βάσει ενός φακέλου κειμένων περίπου 2000 λέξεων.

Συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων: 3 ώρες και 30 λεπτά

Συνολική βαθμολογία στα 100

Βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου: 50/100

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση: 10/50

Οι εξεταστικές περίοδοι της γαλλικής γλώσσας παραμένουν δύο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας  Sorbonne

Τα διπλώματα  SORBONNE B1 (Μέτρια Γνώση), SORBONNE B2 (Καλή Γνώση), SORBONNE C1 (Πολύ Καλή Γνώση), SORBONNE C2 (Άριστη Γνώση ), SORBONNE C2++ (Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ) χορηγούνται  από το Πανεπιστήμιο Sorbonne IV του Παρισιού και πιστοποιούν τις γνώσεις των υποψηφίων τόσο σε επίπεδο γλώσσας, όσο και σε επίπεδο λογοτεχνίας και πολιτισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C2

Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία– Ευρωπαϊκή ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | SORBONNE C2++

Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalaureat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2. Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας, αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας όπως αυτές του 1ου και 2ου επιπέδου α’ έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD). Ο κάτοχος, έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία επιπέδου 1 και 2 της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας “ΚΠΓ”

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε τρεις εξετάσεις που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού πλαισίου Αναφοράς. Δημιουργήθηκαν εξετάσεις για το επίπεδο Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2) για το επίπεδο Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και για το επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2).

BULATS

ΤΟ BULATS είναι ένα νέο πτυχίο που έχει δημιουργηθεί από τη συνεργασία τεσσάρων μεγάλων διεθνών εξεταστικών οργανισμών, του Πανεπιστημίου του Cambridge για την αγγλική γλώσσα, της Alliance Fransaise για τη γαλλική γλώσσα, του Ινστιτούτο Goethe για τη γερμανική γλώσσα και του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για την ισπανική γλώσσα.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης BULATS διεξάγονται κάθε μήνα στον χώρο μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΙΕΓΗΣ

Με ιστορία αιώνων το Πανεπιστήμιο της Λιέγης θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Οι εξετάσεις πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας από το πανεπιστήμιο της Λιέγης αναγνωρίζονται πλήρως από τον ΑΣΕΠ, καθώς αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο πιστοποίησης και γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Λιέγης διεξάγει εξετάσεις για όλα τα επίπεδα της γαλλικής γλώσσας (Α1 εως Γ2).

Τάξη Επίπεδο Διάρκεια
A1, A2 8 μήνες
Β1 Delf I 8 μήνες
Β2 Delf II, Tcf 8 μήνες
C1 Dalf (B1,B2) 8 μήνες
C2 Dalf (B3,B4) 8 μήνες
Bulats Αρχάριοι – C2 4- 8 εβδομάδες (ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)