ΓΕΝΙΚΑ

Η γερμανική γλώσσα (deutsche Sprache) ανήκει στην ομάδα των δυτικών γερμανικών γλωσσών που περιλαμβάνει επίσης τα Αγγλικά, τα Ολλανδικά και τα Αφρικάανς. Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche, του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein. Είναι η μητρική γλώσσα για πάνω από 110 εκατομμύρια σε 3 Ευρωπαϊκές χώρες, η πρώτη ομιλούμενη μητρική γλώσσα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον οικονομικό, πολιτισμικό και πνευματικό τομέα. Είναι η γλώσσα της Επιστήμης, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου ομιλούνται τα Γερμανικά και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, χημεία, φυσική και μηχανική. Εξάλλου, 18% όλων των βιβλίων σε όλους τους τομείς, παγκοσμίως, είναι γραμμένα στα Γερμανικά. Σύμφωνα με έρευνες, η γερμανική είναι η δέκατη κατά σειρά ισχυρότερη γλώσσα παγκοσμίως. Γι’ αυτό και οι γερμανόφωνοι ομιλητές είναι τόσο σημαντικοί στο εξωτερικό.

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγών στην Ευρώπη. Επίσης, πολλές διεθνείς εταιρείες, όπως Daimler- Chrysler, BASF, Bayer, BMW, Siemens και Volkswagen, που έχουν την έδρα τους στη Γερμανία , ανοίγουν θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα σε όλον τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, αν κάποιος επιθυμεί να κάνει πρακτική άσκηση, να σπουδάσει σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στη Γερμανία και να δώσει ώθηση στην καριέρα του, τα γερμανικά αποτελούν απαραίτητο εργαλείο. Στον ακαδημαϊκό τομέα τα γερμανόφωνα πανεπιστήμια σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία προσφέρουν όλο το φάσμα και τις σύγχρονες δυνατότητες σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα να σπουδάσει κάποιος εκεί ή εξ αποστάσεως, Bachelor ή Master, σε σχολή τριετούς, τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης, με Full time ή Part time φοίτηση. Επίσης όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια προσφέρουν δίγλωσσα μεταπτυχιακά.

Φορείς Πιστοποίησης και Εξετάσεις

Οι κύριοι φορείς που προσφέρουν εξετάσεις και αντίστοιχες πιστοποιήσεις της Γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut), το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και το Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Εξετάσεις διεξάγονται συνήθως 2 έως 3 φορές το χρόνο σε ειδικά αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα και στην περίπτωση του ΚΠΓ σε επιλεγμένα δημόσια σχολεία. Οι πιστοποιήσεις του Γκαίτε καλύπτουν όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή από το Α1 έως το Γ2. Τα ΚΠΓ και ÖSD προσφέρουν αντίστοιχες πιστοποιήσεις για τα επίπεδα Α1 έως Γ2. Όλες οι πιστοποιήσεις των φορέων αυτών είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ.

ΠΤΥΧΙΑ Goethe Institut

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Αναφέρεται σε παιδιά και νεαρούς εφήβους. Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών. Καλύπτει το πρώτο επίπεδο (Α1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί σε καθημερινές περιστάσεις απλές πληροφορίες και να διακρίνει τις σημαντικότερες σε γραπτά και σύντομα ακουστικά μηνύματα,
 • να γράφει σύντομα μηνύματα και να παρουσιάζει τον εαυτό του,
 • να κάνει απλές ερωτήσεις, να διατυπώνει συνηθισμένες παρακλήσεις, προτροπές ή ερωτήσεις και να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Αναφέρεται σε ενήλικες. Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών. Καλύπτει το πρώτο επίπεδο (Α1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί και να βρίσκει σημαντικές πληροφορίες σε σύντομες, απλές ερωτήσεις, οδηγίες και πληροφορίες και μηνύματα, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και σύντομες συνομιλίες,
 • να συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία σε διάφορα έγγραφα,
 • να παρουσιάζει τον εαυτό του και να γράφει σύντομα προσωπικά μηνύματα,
 • να κάνει απλές ερωτήσεις, να διατυπώνει συνηθισμένες παρακλήσεις, προτροπές ή ερωτήσεις και να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Αναφέρεται σε παιδιά και νεαρούς εφήβους. Για την εξέταση απαιτούνται βασικές γνώσεις γερμανικών. Καλύπτει το δεύτερο επίπεδο (Α2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί και να ξεχωρίζει σημαντικές καθημερινές πληροφορίες, ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο και σύντομες συνομιλίες, αγγελίες, περιγραφές και επιστολές
 • να παρουσιάζει τον εαυτό του και να γράφει σύντομα προσωπικά σημειώματα
 • να κάνει συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να διατυπώνει παρακλήσεις ή προτάσεις και να απαντά ανάλογα.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Αναφέρεται σε ενήλικες. Για την εξέταση απαιτούνται βασικές γνώσεις γερμανικών. Καλύπτει το δεύτερο επίπεδο (Α2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί και να ξεχωρίζει σημαντικές καθημερινές πληροφορίες, ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο και σύντομες συνομιλίες, αγγελίες, περιγραφές και επιστολές
 • να παρουσιάζει τον εαυτό του και να γράφει σύντομα προσωπικά σημειώματα, καθώς και να συμπληρώνει έγγραφα σε καταστήματα, τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες,
 • να κάνει συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να διατυπώνει παρακλήσεις ή προτάσεις και να απαντά ανάλογα,
 • να προσπαθεί να κανονίσει κάτι ή να έρθει σε μια συμφωνία με το συνομιλητή

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Αναφέρεται σε εφήβους. Προϋποθέτει βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και λεκτικά μέσα για να αντεπεξέλθει κανείς στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Καλύπτει το τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ).

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, δημοσιογραφικά κείμενα, στατιστικές και περιγραφές που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα,
 • να γράφει προσωπικά ή ημιεπίσημα γράμματα,
 • να κάνει μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα, να εκφράζει την άποψή του και να αντιδρά ανάλογα στην απάντηση του συνομιλητή του.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)

Αναφέρεται σε εφήβους άνω των 16 ετών και ενήλικες. Προϋποθέτει βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και λεκτικά μέσα για να αντεπεξέλθει κανείς στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Καλύπτει το τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, δημοσιογραφικά κείμενα, στατιστικές και περιγραφές που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα,
 • να γράφει προσωπικά ή ημιεπίσημα γράμματα,
 • να κάνει μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα, να εκφράζει την άποψή του και να αντιδρά ανάλογα στην απάντηση του συνομιλητή του.

Goethe-Zertifikat B2 (+ für Jugendliche)

Αναφέρεται σε εφήβους πάνω από 15 ετών και ενήλικες. Προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και χρήση της γερμανικής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλύπτει το τέταρτο επίπεδο (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί τα νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων όσο και εκτενέστερων, καθώς και να αντλεί απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές
 • να δομεί και να διατυπώνει με σαφήνεια κείμενα για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνει κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη,
 • να εκφράζεται χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο,
 • να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία, να παίρνει θέση και να παρουσιάζει τις απόψεις του.

Goethe-Zertifikat C1

Αναφέρεται σε εφήβους άνω των 16 ετών και ενήλικες. Προϋποθέτει πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και καλή χρήση της γερμανικής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εξασφαλίζει το γλωσσικό επίπεδο εισαγωγής σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα μεγάλων και σύνθετων κειμένων και ακουστικών πληροφοριών χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως εκπομπές και διαλέξεις κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις,
 • να αναπτύσσει τις απόψεις σας με σαφήνεια, ακρίβεια και ευχέρεια σε ορθά δομημένο λόγο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη ή συνομιλητή,
 • να δηλώνει τις πηγές πληροφόρησής του και τις προσωπικές του εμπειρίες λεπτομερώς.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Αναφέρεται μόνο σε ενήλικες. Προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, άριστο γλωσσικό επίπεδο. Εξασφαλίζει το γλωσσικό επίπεδο εισαγωγής σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

 • να κατανοεί χωρίς κανένα πρόβλημα όλες τις πληροφορίες στα γερμανικά,
 • να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες πηγές και να αποδίδει σε κείμενο με ειρμό τις αιτιολογήσεις και τις εξηγήσεις του,
 • να εκφράζει αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια ακόμη και τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών που περιέχονται σε σύνθετα θέματα,
 • να ερμηνεύει λογοτεχνικά κείμενα και να απαντά σε απαιτητικές ερωτήσεις.

GOETHE-TEST PRO: DEUTSCH FÜR DEN BERUF

Το Goethe-Test PRO διεξάγεται μέσω υπολογιστή και αξιολογεί γρήγορα και αξιόπιστα τις δεξιότητες του συμμετέχοντος στην κατανόηση προφορικών και γραπτών κειμένων στο εργασιακό περιβάλλον.

Διαπιστώνει σε 60 με 90 λεπτά με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το γλωσσικό επίπεδο του υποψηφίου. Όλοι οι συμμετέχοντες αρχίζουν από το ίδιο επίπεδο. Καθώς το τεστ προχωράει, το πρόγραμμα επιλέγει το κάθε ερώτημα βάσει της προηγούμενης απάντησης. Το επίπεδο δυσκολίας προσαρμόζεται κατ’ αυτό τον τρόπο ιδανικά στο εκάστοτε γλωσσικό επίπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση αποτυχίας: Αμέσως μετά το τεστ έχετε το αποτέλεσμα με το πιστοποιητικό, καθώς επίσης το ακριβές προφίλ του γλωσσικού σας επιπέδου.

Το Goethe-Test PRO ακολουθεί τις μεθόδους του διακεκριμένου Business Language Testing Service (BULATS) και τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΠΤΥΧΙΑ ÖSD

ÖSD Zertifikat A1

Η εξέταση για το ÖSD Zertifikat A1: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή. Εξετάζεται η γλωσσική τους ικανότητα σε συνηθισμένες περιστάσεις με οικεία θέματα. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους από 14 ετών.

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου

Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 25 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Η γενική και λεπτομερής ακουστική κατανόηση της κοινής γερμανικής γλώσσας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας εξετάζεται με τρεις ασκήσεις. Η θεματολογία βασίζεται στην καθημερινή ζωή.

Διάρκεια: 10 λεπτά.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο και να συντάξει ένα απλό κείμενο. Τα κείμενα αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 20 λεπτά.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του, περιγράφει μια εικόνα και διεξάγει ένα διάλογο.

Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά.

ÖSD Zertifikat A2

Η εξέταση: Οι εξετάσεις του ÖSD Zertifikat A2 απευθύνονται σε υποψηφίους από 14 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση γραπτού κειμένου

Με δύο ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση κειμένων από την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Με τρεις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση ακουστικών κειμένων σε κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου:

Ο υποψήφιος απαντάει σε ένα e-mail. Tο κείμενο αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και κάνει ένα διάλογο με τον συνυποψήφιό του. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά.

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

ÖSD Zertifikat B1 / B1 Jugendvariante

Η εξέταση: Το Zertifikat B1 απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας από 16 ετών, και σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut(GI) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg/Ελβετία. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο από το ÖSD και το Goethe Institut. Οι υποψήφιοι 12-17 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β1, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B1j).

Το Zertifikat B1 αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

 • την κατανόηση κειμένου,
 • την ακουστική κατανόηση,
 • την παραγωγή γραπτού λόγου και
 • την παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι υποψήφιοι έχουν την επιλογή να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες σε μια εξεταστική περίοδο ή σε κάθε ενότητα χωριστά.

Το Zertifikat B1 εξετάζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες , την ικανότητα για την αυτόνομη χρήση της γλώσσας σε καθημερινές περιστάσεις. Στο επίκεντρο της εξέτασης για το Β1 βρίσκεται η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και η σωστή έκφραση.

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου

Η κατανόηση εξετάζεται με πέντε κείμενα (άρθρα εφημερίδων, αναρτήσεις σε blog, αγγελίες, e-mail και οδηγίες) από την Αυστρία, τη Γερμανία, και την Ελβετία. Στόχος είναι η κατανόηση βασικών πληροφοριών, σημαντικών λεπτομερειών και απόψεων.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με τέσσερις ασκήσεις (ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους και συζητήσεις στο ραδιόφωνο) στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Στόχος είναι η κατανόηση βασικών πληροφοριών, αλλά και σημαντικών λεπτομερειών.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος γράφει δύο e-mail και εκφράζει την προσωπική του άποψη σε ένα forum. Η εξέταση αυτή αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στο πρώτο μέρος της προφορικής εξέτασης οι δύο υποψήφιοι (εξέταση με έναν υποψήφιο γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις) διεξάγουν ένα διάλογο, όπου οργανώνουν κάτι. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης ο κάθε υποψήφιος κάνει μια τρίλεπτη παρουσίαση ενός θέματος από την καθημερινή ζωή, απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις και θέτει μια ερώτηση για την παρουσίαση του συνεξεταζομένου του.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά και να αποκτήσουν 4 διπλώματα, ένα για κάθε δεξιότητα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου διπλώματος. Προϋπόθεση είναι η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

ÖSD Zertifikat B2 / B2 Jugendvariante

Η εξέταση: Γιά το ÖSD Zertifikat B2 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με ευχέρεια και ορθά δομημένο λόγο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να διεξάγουν ένα διάλογο με σαφήνεια και άνεση με έναν συνομιλητή. Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύουν τη γλωσσική τους ικανότητα σε περιστάσεις επικοινωνίας στο προσωπικό, καθώς και στο (ημι)επίσημο και το επαγγελματικό πεδίο. Η κατανόηση κειμένου αφορά και πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι εξετάσεις για το ÖSD Zertifikat B2 απευθύνονται σε υποψηφίους από 16 ετών. Οι υποψήφιοι από 14 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση Β2, με προσαρμοσμένη θεματολογία (B2 MD Jugendvariante).

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου

Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Διάρκεια: 90 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με δύο αυθεντικές ασκήσεις στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας με γενικά ή κοινωνικά θέματα. Στόχος είναι η κατανόηση βασικών πληροφοριών, αλλά και σημαντικών λεπτομερειών.

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος συντάσσει δύο κείμενα: ένα επίσημο e-mail και ένα σωστά δομημένο κείμενο, όπου εκφράζει την άποψή του παραθέτοντας επιχειρήματα. Τα κείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει 3 ασκήσεις: ένα διάλογο σε μια περίσταση της καθημερινής ζωής, την περιγραφή και ερμηνεία μιας εικόνας και μια συζήτηση για ένα κοινωνικό θέμα. Η εξέταση αξιολογείται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 15-20 λεπτά

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

ÖSD Zertifikat C1 / C1 Jugendvariante

H εξέταση: Για την εξέταση για το ÖSD Zertifikat C1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής με πιο σύνθετους συσχετισμούς. Αυτή η εξέταση πιστοποιεί τη γλωσσική ευχέρεια των υποψηφίων, στον ορθό λόγο και την επιλογή κατάλληλων εκφράσεων για την κάθε περίσταση. Απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο γερμανόφωνο πανεπιστήμιο. Η εξέταση ÖSD Zertifikat C1 είναι σχεδιασμένη για υποψήφιους από 16 ετών. Προσφέρεται επίσης μια προσαρμοσμένη εξέταση (Jugendvariante) για υποψήφιους από 14 ετών.

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου

Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση, αλλά και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Με δύο ασκήσεις εξετάζεται η γενική, επιλεκτική και λεπτομερής κατανόηση γενικών και κοινωνικών θεμάτων στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος συντάσσει δύο κείμενα: ένα επίσημο e-mail και μια έκθεση, μια έκθεση απόψεων ή ένα σχόλιο. Τα κείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, μία συζήτηση και μια σύντομη διάλεξη. Η εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την έκδοση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά), υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

ÖSD Zertifikat C2

Η εξέταση: Το ÖSD Zertifikat C2 για το ÖSD εξετάζει την ευχέρεια των υποψηφίων να επικοινωνούν σε περιστάσεις που αφορούν τόσο την ιδιωτική, όσο και την επαγγελματική ζωή με σύνθετους συσχετισμούς. Σε αυτή την εξέταση οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με ορθά δομημένο λόγο, μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια. Το ÖSD Zertifikat C2 απευθύνεται σε υποψήφιους από 16 ετών.

Μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση γραπτού κειμένου

Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση αυθεντικών κειμένων με γενική θεματολογία από την Αυστρία, την Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ακουστική κατανόηση:

Με τρεις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση αυθεντικών κειμένων με γενική θεματολογία από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία

Διάρκεια: 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου:

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος συντάσσει 2 κείμενα (ένα επίσημο e-mail και ένα κείμενο με πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς) που αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: μία τηλεφωνική συνδιάλεξη, μια παρουσίαση και ένα διάλογο για μια διαπραγμάτευση. Ο διάλογος αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά (modulare Prüfung) και να αποκτήσουν 4 διπλώματα, ένα για κάθε δεξιότητα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου διπλώματος. Προϋπόθεση είναι η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε τρεις εξετάσεις που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, επίπεδο Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2), επίπεδο Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και σε επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2)

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Είναι ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ και περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Η εξέταση TestDaF, ένα κεντρικό τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το πρότυπο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL) και απευθύνεται ως επί το πλείστον σε υποψήφιους φοιτητές, που σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Γερμανία και πρέπει να αποδείξουν, ότι διαθέτουν γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν στο «TestDaF – Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ’ τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες, για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική πιστοποίηση και να εισαχθούν σε οποιοδήποτε γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικά πανεπιστήμια απαιτούν, εντούτοις, ένα λιγότερο απαιτητικό προφίλ προσόντων.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)