ΓΕΝΙΚΑ

Η Ισπανική γλώσσα είναι μοναδική επειδή αποτελεί την επίσημη γλώσσα 21 χωρών σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι εκφράζει την κουλτούρα διαφορετικών μεταξύ τους χωρών την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.  Σαφώς υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των Ισπανικών της Μαδρίτης, της Λίμας ή του Μπουένος Άιρες. Το σημαντικό όμως είναι ότι όσο πιο σωστή είναι η χρήση της γλώσσας τόσο περισσότερο αυτές οι διαφορές εκμηδενίζονται.

Τα τελευταία χρόνια η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στη Βραζιλία (χώρες με τεράστιο πληθυσμό), η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι υποχρεωτική. Από την άλλη μεριά στην Ευρώπη, η εκμάθησή της μπορεί να μην είναι υποχρεωτική, έχει όμως ραγδαία ανάπτυξη.  Αυτό οφείλεται στο τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον που αναπτύσσεται για την Ισπανία και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η γοητεία που ασκούν αυτές οι κουλτούρες στον επισκέπτη είναι τέτοια, ώστε μεγάλος αριθμός ατόμων να εντάσσει πλέον την Ισπανική Γλώσσα στις γλώσσες που θέλει να γνωρίζει.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Τα διπλώματα αυτά που αποδεικνύουν τη γνώση της ισπανικής γλώσσας τα εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España). Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Cervantes.

Dele A1 και Dele Α2

Τα Dele A1 και Dele Α2 πιστοποιούν ότι ο σπουδαστής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν τη γενική χρήση της γλώσσας.

 1. Κατανόηση γραπτού κειμένου (45 λεπτά)/(60 λεπτά)
 2. Ακουστική κατανόηση (20 λεπτά) (35 λεπτά)
 3. Γραπτή έκφραση και διάδραση (25 λεπτά) (50 λεπτά)
 4. Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά) (15 λεπτά)

Dele Β1 Escolar

Υπάρχει ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, που είναι σύμφωνα με το πρότυπο μοντέλο εξέτασης επιπέδου Β1, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 11 και 17 ετών. Διεξάγεται μόνο το Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις.

Dele Β1

Με το Dele Β1 πιστοποιείται η στοιχειώδης γνώση της ισπανικής Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά).
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά).
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνίας (15 λεπτά + 15 λεπτά προετοιμασίας).

Τα Κέντρα Ξένων γλωσσών ASSOS έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Ισπανικής Γλώσσας που απευθύνονται σε σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες με απόλυτη επιτυχία.

Dele Β2

Με το Dele Β2 πιστοποιείται το μέτριο επίπεδο γνώσης της γλώσσας, καθώς ο κάτοχός του μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά).
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
 3. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου (80 λεπτά).
 4. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά + 20 λεπτά προετοιμασίας).

Dele C1

Σε αυτό το επίπεδο μπορεί κάποιος να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα κειμένων μεγάλης έκτασης (και σχετικής δυσκολίας / παραλείπεται). Επιπλέον, μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της γλώσσας.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά).
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά).
 3. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου (80 λεπτά).
 4. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά + 20 λεπτά προετοιμασίας).

Dele C2

Με αυτό το δίπλωμα πιστοποιείται η άριστη γνώση της γλώσσας. Ο κάτοχός του μπορεί να αντεπεξέλθει σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της. Το Dele C2 απαλλάσσει τους δικαιούχους του από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής, δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας και ισοδυναμεί με σπουδές που έγιναν στο εξωτερικό.

Η εξέταση αποτελείται από τρεις δοκιμασίες:

 1. Χρήση της γλώσσας, κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική ικανότητα (105 λεπτά).
 2. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά).
 3. Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά + 30 λεπτά προετοιμασίας).

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής, δημιούργησε εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα:

 • Α1 Στοιχειώδεις Γνώση.
 • Α2 Βασική Γνώση.

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

 • Β1 Μέτρια Γνώση της γλώσσας,
 • Β2 Καλή Γνώση (Lower στα Αγγλικά)

Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

 • Γ1 Πολύ καλή γνώση (Advanced στα Αγγλικά),
 • Γ2 Άριστη Γνώση (Proficiency στα Αγγλικά).

Η εξέταση για τα επίπεδα Γ1 και Γ2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

BULATS

ΤΟ BULATS είναι ένα νέο πτυχίο που έχει δημιουργηθεί από την συνεργασία τεσσάρων μεγάλων διεθνών εξεταστικών οργανισμών, του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα Αγγλικά, της Alliance Fransaise για τα Γαλλικά, του Ινστιτούτου Goethe για τα Γερμανικά και του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για τα Ισπανικά. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης BULATS διεξάγονται κάθε μήνα στον χώρο μας.

Επίπεδο συμβουλίου της Ευρώπης Διπλώματα του Ινστιτούτου Cervantes (για ενήλικες) Διπλώματα του Ινστιτούτου Cervantes (για παιδιά και έφηβους) Υπουργείο Παιδείας ΚΠΓ
Α1 (Στοιχειώδης γνώση) DELE A1
Α2 (Βασική γνώση) DELE A2 Diploma Escolar B1
Β1 (Μέτρια γνώση) DELE B1 (Inicial) B1
Β2 (Καλή γνώση) DELE B2 (Intermedio) B2
C1 (Πολύ καλή γνώση) DELE C1 Γ1
C (Άριστη γνώση) DELE C2 (Superior)

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)