Η ιστορία μας ξεκινά το 1998, οπότε και δημιουργείται το πρώτο μας κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ASSOS δημιουργήθηκε από την Κωνσταντίνα Ευθυμίου, υλοποιώντας την επιθυμία της για ουσιαστική προσφορά στο χώρο της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής και της επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος του οργανισμού μας είναι η υιοθέτηση των πιο αυστηρών, αλλά και εφικτών κριτηρίων σπουδών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών, εφήβων, εργαζομένων και επιχειρηματιών.

Σήμερα αποτελούμε το μεγαλύτερο Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη, με 3 παραρτήματα και με βραβεύσεις για τις πρωτιές μας και τις επιτυχίες μας, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, αλλά και από οργανισμούς, όπως η Ελληνική Αμερικανική Ένωση (Michigan) και η ECDL. Η πρωτιά στο χώρο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί μια απλή υπόθεση, όμως στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής ASSOS διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε καθημερινά να βγαίνουμε νικητές.

Στρατηγική μας αποτελεί η υπομονή και επιμονή στο στόχο…

Η σύνδεση του καθημερινού ανθρώπου με τη γλωσσομάθεια και την εκπαίδευση στην πληροφορική αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας των κέντρων μας μέχρι και σήμερα, προσανατολιζόμαστε στην εξατομικευμένη και μαθητοκεντρική εκπαίδευση.

Φιλοσοφία και κοινή επιδίωξη όλων των συνεργατών μας αποτελεί η ρήση…

Πτυχίο με την πρώτη!