Πτυχία Michigan

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

Το πιστοποιητικό BCCE είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας. Το BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)

Δομή και περιεχόμενο του BCCE

Ενότητα Μέρος Περιγραφή Αριθμός Ερωτήσεων Τύπος Ερωτήματος
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 1 Ερωτήσεις ή σύντομες φράσεις για τις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. 10 Πολλαπλής Επιλογής 3 επιλογές
2 Σύντομα τηλεφωνικά μηνύματα ή ανακοινώσεις ακολουθούμενες από μία ερώτηση που ακούγεται μόνο ηχογραφημένη, αλλά δεν υπάρχει σε γραπτή μορφή. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση. 9 Πολλαπλής Επιλογής 3 επιλογές
3 Διάλογος ανάμεσα σε 2 συζητητές, διαιρεμένος σε 3 μέρη, με 2 ερωτήσεις ανά μέρος. Οι ερωτήσεις που ακούγονται υπάρχουν και σε γραπτή μορφή, ώστε οι υποψήφιοι να τις διαβάζουν και από το booklet. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση. 6 Πολλαπλής Επιλογής 3 επιλογές
4 Συνομιλία μετά την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση που ακούν και ταυτόχρονα διαβάζουν στο booklet. 5 Πολλαπλής Επιλογής 3 επιλογές
Συνολικός Αριθμός Δραστηριοτήτων 30
Γραμματική 1 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση μιας πρότασης. Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι οι χρόνοι, η δομή της πρότασης και οι προσδιορισμοί της ποσότητας. 10 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
2 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση ενός διαλόγου με κενά. Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι τα modals, οι προθέσεις και οι λειτουργίες της γλώσσας. 10 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
3 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση ενός κειμένου με κενά. Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι οι σύνδεσμοι, τα επιρρήματα, οι αναφορικές αντωνυμίες και οι αναφορικές προτάσεις. 10 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
Λεξιλόγιο 1 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση έξι σύντομων διαλόγων. 30 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 1 Κατανόηση της δομής ενός κειμένου και προσεκτική μελέτη των λεπτομερειών του: Οι υποψήφιοι διαβάζουν 2 κείμενα. Κάθε κείμενο είναι διαιρεμένο σε 5 παραγράφους από τις οποίες λείπει η θεματική πρόταση. Ανάμεσα στις 8 επιλογές που δίνονται οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή θεματική πρόταση για κάθε μία από τις παραγράφους. 10 Πολλαπλής Επιλογής 8 επιλογές
2 Γρήγορη ανάγνωση και επιλεκτική προσοχή: Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα 4 κείμενα που δίνονται. 10 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
3 Πολλαπλή Συνδυαστική: Οι υποψήφιοι διαβάζουν 5 κείμενα με περιγραφές και τα αντιστοιχίζουν με τα κατάλληλα πρόσωπα/μέρη, κτλ. από τις 8 επιλογές που δίνονται. 5 Πολλαπλής Επιλογής 8 επιλογές
4 Λεπτομερής Ανάγνωση: Οι υποψήφιοι διαβάζουν λεπτομερώς ένα κείμενο και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης που του γίνονται. 5 Πολλαπλής Επιλογής 4 επιλογές
Συνολικός Αριθμός Δραστηριοτήτων 90
Παραγωγή Γραπτού Λόγου 1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας δύο δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου, που περιλαμβάνουν: ένα γράμμα 80-100 λέξεων, ένα email περίπου 70 λέξεων, ως απάντηση σε ένα προηγηθέν κείμενο. 2 δοκιμασίες Γράμμα & email
Παραγωγή Προφορικού Λόγου 1 Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιο μέσα από προσωπικές ερωτήσεις, όχι ιδιωτικής φύσεως.
2 Οι υποψήφιοι εκφράζουν την άποψή τους με αφορμή μία εικόνα που τους παρουσιάζεται.
3 Οι υποψήφιοι συμβουλεύουν τον εξεταστή για ένα θέμα γενικής γνώσης.
4 Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις γενικής φύσεως, πάνω σε ένα θέμα που είχε συζητηθεί στα μέρη 2 & 3 της εξέτασης.

Δομή και περιεχόμενο του ECCE (LOWER)

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κ.λπ.) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 30 λεπτά Μέρος I: Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων. 30
Μέρος II: Ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη η οποία ακούγεται τμηματικά. Ερωτήσεις ακολουθούν κάθε ενότητα, με σύντομες τυπωμένες απαντήσεις. 20
Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (GVR) 80 λεπτά Γραμματική Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή. 35
Λεξιλόγιο Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σωστή. 35
Κατανόηση Κειμένων Μέρος I: Ένα σύντομο κείμενο το οποίο ακολουθείται από ερωτήσεις κατανόησης. Μέρος II: Σύντομα κείμενα που εμφανίζονται ως διαφημίσεις και ακολουθούνται από ερωτήσεις. Μέρος III: Μεγαλύτερης έκτασης κείμενα τα οποία ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. 30
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Επιλογή μεταξύ επιστολής και έκθεσης. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10 – 15 λεπτά Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan θέματα.
 • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται την ημέρα των εξετάσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.
 • Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής, αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησής τους μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας.
 • Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

Advanced Level Certificate in English (ALCE)

Το πιστοποιητικό ALCE είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο. Οι εξετάσεις ALCE είναι κατάλληλες για υποψηφίους που χρειάζονται πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή για σπουδές σε αγγλόφωνο κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Δομή και περιεχόμενο του ALCE

Μέρος Στόχος Μορφή Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου: 40 ερωτήματα
Μέρος 1 Αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας με χρήση οπτικού υλικού 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet Eπιλογές: βασισμένες στο οπτικό υλικό
Μέρος 2 Κατανόηση της καθημερινής γλώσσας Κατανόηση νοημάτων υπαινικτικά διατυπωμένων 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 3 Προσεκτική παρακολούθηση προφορικού λόγου Για συγκεκριμένες πληροφορίες και απόψεις 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 4 Κατανόηση των βασικών σημείων μιας ακαδημαϊκής παρουσίασης/διάλεξης 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις μόνο ηχογραφημένες, όχι σε γραπτή μορφή στο test booklet
Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 100 ερωτήματα
Γραμματική: 40 ερωτήματα
1 Μέρος Γραμματική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Γραμματική επίσημου και καθημερινού λόγου
Vocabulary: 40 ερωτήματα
1 Μέρος Λεξιλογική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Ερωτήματα όμοια στη μορφή, στη σημασία ή στην καταλληλότητα και συμφραζόμενα στον επίσημο και καθημερινό λόγο
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 20 ερωτήματα
Μέρος 1 Εντοπισμός επιμέρους πληροφοριών στο κείμενο 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση του κειμένου, κατανόηση αντικρουόμενων απόψεων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα και δυνατότητα συμπερασμού
Μέρος 2 Εντοπισμός επιμέρους πληροφορίων σε κείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και λογικής προόδου, π.χ. σχέση αιτίας-αποτελέσματος και λεξιλόγιο μέσα στα συμφραζόμενα
Μέρος 3 Εντοπισμός επιμέρους πληροφοριών σε εκτενές κείμενο/αναφορά για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου με μονομερώς ανεπτυγμένη επιχειρηματολογία, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια από τις δύο δοκιμασίες
Γραπτή Δοκιμασία 1 Ακαδημαϊκός λόγος: γνώμη εναργώς και ορθά διατυπωμένη Έκθεση Ιδεών Έκθεση επιχειρημάτων, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 2 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Γραπτή Δοκιμασία 2 Επίσημη αναφορά εναργώς και ορθά διατυπωμένη με χρήση του κατάλληλου ύφους Αναφορά Επεξηγηματική γραφή: επίσημη αναφορά, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 3 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Προφορική Δοκιμασία 1 Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιο μέσα από προσωπικές ερωτήσεις, όχι ιδιωτικής φύσεως.
Προφορική Δοκιμασία 2 Συζήτηση βασισμένη σε οπτικό ή γραπτής μορφής υποστηρικτικό υλικό. Σκοπός είναι η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για την έκφραση εικασιών και προσωπικής άποψης.
Προφορική Δοκιμασία 3 Ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με ένα από τα προηγούμενα θέματα. Σκοπός είναι η έκφραση εκτενούς, τεκμηριωμένης άποψης με επαρκή επιχειρήματα.
Προφορική Δοκιμασία 4 Πειστική διατύπωση απόψεων και αποτελεσματική υποστήριξη μίας άποψης

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) συνιστούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.

Δομή και περιεχόμενο του ECPE (PROFICIENCY)

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Μέρος Στόχος Μορφή Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου: 40 ερωτήματα
Μέρος 1 Αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας με χρήση οπτικού υλικού 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet Eπιλογές: βασισμένες στο οπτικό υλικό
Μέρος 2 Κατανόηση της καθημερινής γλώσσας Κατανόηση νοημάτων υπαινικτικά διατυπωμένων 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 3 Προσεκτική παρακολούθηση προφορικού λόγου Για συγκεκριμένες πληροφορίες και απόψεις 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 4 Κατανόηση των βασικών σημείων μιας ακαδημαϊκής παρουσίασης/διάλεξης 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις μόνο ηχογραφημένες, όχι σε γραπτή μορφή στο test booklet
Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 100 ερωτήματα
Γραμματική: 40 ερωτήματα
1 Μέρος Γραμματική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Γραμματική επίσημου και καθημερινού λόγου
Vocabulary: 40 ερωτήματα
1 Μέρος Λεξιλογική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Ερωτήματα όμοια στη μορφή, στη σημασία ή στην καταλληλότητα και συμφραζόμενα στον επίσημο και καθημερινό λόγο
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 20 ερωτήματα
Μέρος 1 Εντοπισμός επιμέρους πληροφοριών στο κείμενο 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση του κειμένου, κατανόηση αντικρουόμενων απόψεων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα και δυνατότητα συμπερασμού
Μέρος 2 Εντοπισμός επιμέρους πληροφορίων σε κείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και λογικής προόδου, π.χ. σχέση αιτίας-αποτελέσματος και λεξιλόγιο μέσα στα συμφραζόμενα
Μέρος 3 Εντοπισμός επιμέρους πληροφοριών σε εκτενές κείμενο/αναφορά για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου με μονομερώς ανεπτυγμένη επιχειρηματολογία, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια από τις δύο δοκιμασίες
Γραπτή Δοκιμασία 1 Ακαδημαϊκός λόγος: γνώμη εναργώς και ορθά διατυπωμένη Έκθεση Ιδεών Έκθεση επιχειρημάτων, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 2 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Γραπτή Δοκιμασία 2 Επίσημη αναφορά εναργώς και ορθά διατυπωμένη με χρήση του κατάλληλου ύφους Αναφορά Επεξηγηματική γραφή: επίσημη αναφορά, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 3 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Προφορική Δοκιμασία 1 Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιοι μέσα από προσωπικές ερωτήσεις, όχι ιδιωτικής φύσεως.
Προφορική Δοκιμασία 2 Συζήτηση βασισμένη σε οπτικό ή γραπτής μορφής υποστηρικτικό υλικό. Σκοπός είναι η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για την έκφραση εικασιών και προσωπικής άποψης.
Προφορική Δοκιμασία 3 Ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με ένα από τα προηγούμενα θέματα. Σκοπός είναι η έκφραση εκτενούς, τεκμηριωμένης άποψης με επαρκή επιχειρήματα.
Προφορική Δοκιμασία 4 Πειστική διατύπωση απόψεων και αποτελεσματική υποστήριξη μίας άποψης
 • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening, και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.
 • Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής, αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησής τους μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας.
 • Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

Michigan English Test (MET)

Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική, όπως χρησιμοποιείται σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Το MET αποτελεί ασφαλή (secure) εξέταση και διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένους επίσημους εξεταστές. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το MET είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1.

Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτών των επιπέδων.

To MET TEST έχει 3 parts

Paper Name – Ονομασία Timing – Χρόνος
1 Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 45 λεπτά
2 Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading and Grammar) 90 λεπτά
3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 15 λεπτά
Paper Name – Ονομασία Timing – Χρόνος
1 Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 45 λεπτά
2 Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading and Grammar) 90 λεπτά
3 Παραγωγή Προφορικού Λόγουn (Speaking) 15 λεπτά

Εξετάζεται μια φορά το μήνα.

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB)

Το MELAB απευθύνεται σε σπουδαστές που αιτούνται εισαγωγή σε πανεπιστήμια και κολέγια στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. Επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται την Αγγλική για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το MELAB διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένους επίσημους εξεταστές. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το MELAB είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως εναλλακτικό του TOEFL.

To MELAB TEST έχει 4 parts

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα. 1 θέμα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 35-40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή) Σύντομη ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση. 18
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή) Ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν. 22
Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή) Τέσσερις ηχογραφημένες συνεντεύξεις, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση. 20
Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) 80 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή) Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές τεσσάρων λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή. 32
Cloze (πολλαπλή επιλογή) Δύο ελλιπείς παράγραφοι ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία. 24
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή) Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές τεσσάρων λέξεων ή φράσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη ή φράση που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία. 31
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή) Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές. 23
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10-15 λεπτά Οι υποψήφιοι συνομιλούν με έναν εξεταστή. Κατά τη διάρκεια της ενότητας, οι υποψήφιοι: – Υποβάλουν και απαντούν σε,ερωτήσεις – Περιγράφουν γεγονότα στο παρελθόν, ή στο μέλλον. – Παρουσιάζουν, εξηγούν και,υποστηρίζουν απόψεις και αποφάσεις. – Επικοινωνούν όπως κατά τη διάρκεια φυσικής συνομιλίας (π.χ. διακόπτουν, ζητούν επεξηγήσεις, εισάγουν θέματα που τους ενδιαφέρουν, προσαρμόζονται σε μετατοπίσεις θέματος).

[/vc_column_text]

 • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 • Οι βαθμολογικές κλίμακες ανά ενότητα του MELAB είναι οι ακόλουθες:
Ενότητα Κλίμακα Σημειώσεις
Writing 0-97
Listening 0-100
GCVR 0-100
Speaking 1-4 Μπορεί να περιλαμβάνει + ή –
Τελικός βαθμός MELAB 0-99 Μέσος όρος βαθμολογίας Writing, Listening και GCVR
 • Το MELAB δεν έχει βαθμό «pass». Παρ’ όλα αυτά, διάφοροι οργανισμοί που δέχονται το MELAB μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένη ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τους σκοπούς τους.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)