Πτυχία Πανεπιστημίου Cambridge

Cambridge ESOL

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων, αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για μικρούς μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Cambridge English: Key (KET) and Key for Schools (KETfS)

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Key είναι επίσης γνωστό ως Key English Test (KET) και Key English Test for Schools (KETfS) και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με βασικά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις. Είναι η πρώτη μιας σειράς εξετάσεων Cambridge English για ενήλικες.

Επίπεδο τίτλου: Βασική γνώση = A2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι εξετάσεις KET απευθύνονται σε όσους έχουν συμπληρώσει περίπου 250 ώρες μελέτης ή πρακτικής και μπορούν να μιλούν, να γράφουν και να κατανοούν τα βασικά Αγγλικά. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Αγγλικά, με σκοπό την εργασία ή την περαιτέρω μελέτη της γλώσσας στο μέλλον. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να ρωτάτε και να απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με εσάς και τους άλλους
 • να κατανοείτε ανακοινώσεις και οδηγίες όταν σας μιλούν αργά και καθαρά
 • να λέτε στους άλλους τι πιστεύετε για κάτι που διαβάζετε ή ακούτε.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Reading και Writing) και στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

KET / KETFS ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 10 λεπτά 30 λεπτά 8-10 λεπτά ανά ζεύγος εξεταζόμενων
Βαθμολογία (% του συνόλου) 50% 25% 25%

Cambridge English: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools (PETfS)

Το πιστοποιητικό Cambridge English Preliminary είναι επίσης γνωστό ως Preliminary English Test (PET) και Preliminary English Test for Schools (PETfS) και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές περιστάσεις. Σας δίνει τις σωστές βάσεις εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση γλωσσικού τίτλου επαγγελματικού επιπέδου.

Επίπεδο τίτλου: Μέτρια γνώση = B1 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις PET θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε ενόσω ταξιδεύετε ή συναλλάσσεστε με άλλους αγγλόφωνους στη δουλειά σας. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να εκφράζετε τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας και να τις συζητάτε με άλλους
 • να κατανοείτε προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις και οδηγίες
 • να συντάσσετε προσωπικές επιστολές και να κρατάτε σημειώσεις από συνεδριάσεις ή συζητήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Reading και Writing) και στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

PET / PETFS ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 30 λεπτά 30 λεπτά 10-12 λεπτά ανά ζεύγος εξεταζόμενων
Βαθμολογία (% του συνόλου) 50% 25% 25%

Cambridge English: First (FCE) and First for Schools (FCEfS)

Το πιστοποιητικό Cambridge English First είναι επίσης γνωστό ως First Certificate in English (FCE) και First Certificate in English for Schools (FCEfS) και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε Αγγλικά σε επίπεδο που σας επιτρέπει να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Επίπεδο τίτλου: Καλή γνώση = B2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις FCE αφορά όσους επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά, να ζήσουν σε αγγλόφωνες χώρες ή να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων για εγγραφή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να συντάσσετε συνοπτικές εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • να εξηγείτε μια ιδέα ή να συμμετέχετε σε μια λεπτομερή συζήτηση στα Αγγλικά
 • να κατανοείτε τα γενικά Αγγλικά στην τηλεόραση και στον Τύπο.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις FCE περιλαμβάνουν πέντε ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Χρήση Αγγλικών και Κατανόηση προφορικού λόγου την ίδια μέρα. Η παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

FCE / FCEfS ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα 1 ώρα και 20 λεπτά 45 λεπτά 40 λεπτά 14 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 20% 20% 20% 20% 20%

Cambridge English: Advanced (CAE)

Tο πιστοποιητικό Cambridge English Advanced είναι επίσης γνωστό ως Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) και αποτελεί απόδειξη ότι τα Αγγλικά σας αντιστοιχούν σε επίπεδο επαγγελματία του τομέα των επιχειρήσεων ή προπτυχιακού πανεπιστημιακού φοιτητή.

Επίπεδο τίτλου: Πολύ καλή γνώση = Γ1 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις CAE απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι εργοδοτών ή πανεπιστημίων την ικανότητά τους να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επαγγελματικές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές περιστάσεις. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να συντάσσετε περίπλοκες εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κρατάτε σημειώσεις σε συνεδριάσεις ή διαλέξεις
 • να κάνετε παρουσιάσεις επί περίπλοκων θεμάτων στα Αγγλικά
 • να κατανοείτε διάφορα κείμενα, από μυθιστορήματα μέχρι άρθρα γνώμης σε εφημερίδες.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις CAE περιλαμβάνουν πέντε ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Χρήση Αγγλικών και Κατανόηση προφορικού λόγου την ίδια μέρα. Η παραγωγή προφορικού λόγου (Listening) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

CAE ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 15 λεπτά 1 ώρα και 30 λεπτά 1 ώρα 40 λεπτά 15 λεπτά ανά ζεύγος εξεταζόμενων
Βαθμολογία (% του συνόλου) 20% 20% 20% 20% 20%

Cambridge English: Proficiency: (CPE)

Το πιστοποιητικό Cambridge English Proficiency είναι επίσης γνωστό ως Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) και αποτελεί απόδειξη ότι κατέχετε τα Αγγλικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Επίπεδο τίτλου: Άριστη γνώση = Γ2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις CPE απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι των εργοδοτών τους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών ή σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επίπεδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα από όσα ακούτε ή διαβάζετε στα Αγγλικά
 • να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε την επίσημη, την ακαδημαϊκή και την καθομιλουμένη γλώσσα
 • να διαπραγματεύεστε, να επιχειρηματολογείτε και να συζητάτε επί των λεπτομερειών περίπλοκων θεμάτων.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις CPE περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου & Χρήση Αγγλικών,  Παραγωγή γραπτού λόγου και Κατανόηση προφορικού λόγου την ίδια μέρα. Η παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

CPE ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 30 λεπτά 40 λεπτά 1 ώρα και 30 λεπτά 16 λέπτα
Βαθμολογία (% του συνόλου) 40% 20% 20% 20%

BEC (Business English Certificates)

Τα πιστοποιητικά Cambridge Esol Business English Certificates (BEC) είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και δίνονται από το πανεπιστήμιο του Cambridge. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε περιβάλλον εργασίας. Επίσης αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Τα BEC διαρθρώνονται σε 3 επίπεδα:

 • BEC PRELIMINARY, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1
 • BEC VANTAGE, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β2
 • BEC HIGHER, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο C1

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής:

BEC PRELIMINARY

 • Reading and Writing (1h 30’) 50%
 • Listening (40’) 25%
 • Speaking (12’) 25%

BEC VANTAGE

 • Reading (60’) 25%
 • Writing (45’) 25%
 • Listening (40’) 25%
 • Speaking (14’) 25%

BEC HIGHER

 • Reading (60’) 25%
 • Writing (1h 10’) 25%
 • Listening (40’) 25%
 • Speaking (16’) 25%

Οι εξετάσεις δίνονται σε Η/Υ αλλά και συμβατικά (σε χαρτί) 1 φορά το μήνα.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται από το επίσημο site του Βρετανικού Συμβουλίου (www.britishcouncil.gr)

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους επιτυχόντες περίπου (2) μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)