ΓΕΝΙΚΑ

H Ρωσία είναι μία χώρα με πλούσια λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση. Σήμερα η Ρωσία είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις (G8) και έχει μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχει μια δραστική αύξηση του ενδιαφέροντος για τη ρωσική γλώσσα και η εκμάθησή της επεκτείνεται διαρκώς. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και τάξεων σπεύδουν να μάθουν για ένα μοναδικό πολιτισμό. Όλους όσους θέλουν να ανακαλύψουν το ρωσικό πολιτισμό, τους περιμένει ένα ευχάριστο ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις!

Η ρωσική γλώσσα ανήκει στη Σλαβική οικογένεια γλωσσών, όπως η Βουλγαρική, Σερβική, Ουκρανική και η Πολωνική. Πάνω από 260 εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη μιλάνε τη ρωσική.

“Κύριλλος και Μεθόδιος” 

Η ρωσική γλώσσα χρησιμοποιεί την κυριλλική γραφή, η οποία διαδόθηκε στη Ρωσία μέσω των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου τους πρωτοδιδασκάλους των Σλάβων .

Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρώπη και καταλαμβάνει 4η θέση παγκοσμίως.

Η Ρωσική είναι μία από τις επίσημες και ενεργές γλώσσες των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO, η UNICEF κ.λπ.

Τέλος, η Ρωσική αποτελεί πρόκληση, αλλά και ανάγκη για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά

 • στην εκπαίδευση
 • στον πολιτισμό
 • στα οικονομικά δρώμενα της εποχής μας
 • σε σπουδές των Διεθνών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και των Βαλκανικών Σπουδών
 • και επιπλέον για όποιον είναι η μητρική του γλώσσα και θέλει να την τελειοποιήσει.

Πτυχία

Με το Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 28 Οκτωβρίου 2014 εφαρμόστηκε καινούργιο καθεστώς όσον αφορά στις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας. Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, από την 1η Ιανουαρίου 2015 το επίπεδο γνώσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης πιστοποιείται με το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας βάσει της εξέτασης που διεξήχθη (και όχι συγκεκριμένου πανεπιστημίου). Με το Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 28 Οκτωβρίου 2014, εγκρίθηκε η λίστα με τα μορφωτικά ιδρύματα στα οποία από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής εξετάσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Σε αυτήν την λίστα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα Ρωσικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 1. Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας «Α. Σ. Πούσκιν».
 2. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας «Μ. Β. Λομονόσοβ»
 3. Κρατικό Πανεπιστήμιο «Φιλίας των Λαών».
 4. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης.
 5. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιουμέν.

Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language or Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ) είναι μια τυποποιημένη εξέταση που εποπτεύεται από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (ALTE).

Από το 1998, η εξέταση έγινε υποχρεωτική για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας. Το μόνο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την κατάρτιση της Ρωσικής γλώσσας είναι TORFL certificate. Το χαμηλότερο επίπεδο το οποίο απαιτείται για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο είναι TORFL-1, ενώ να για το Βachelor ή Μaster πτυχίο χρειάζεται κανείς να έχει τουλάχιστον επίπεδο TORFL -2.

Το σύστημα TORFL αποτελείται από έξι επίπεδα επάρκειας που αντιστοιχούν στο Κοινό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Το κάθε επίπεδο αποτελείται από πέντε ενότητες: speaking, listening, reading, grammar and vocabulary, and writing. Η ελάχιστη βαθμολογία για το κάθε επίπεδο είναι τουλάχιστον 66% στην κάθε ενότητα (μέσα σε αυτό το συνολικό ποσοστό επιτρέπεται όμως να έχει κανείς τουλάχιστον 60% σε μια από τις πέντε ενότητες).

 Πλεονεκτήματα του TORFL

 • Το πιστοποιητικό TORFL έχει μόνιμη ισχύ, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξαναδίνει κανείς την εξέταση μετά από το πέρασμα χρόνου, όπως συμβαίνει με τα κάποια πτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
 • Αν ο μαθητής σε μια από τις πέντε ενότητες δεν παίρνει αρκετούς βαθμούς, έχει δικαίωμα να ξαναδώσει την εξέταση την επόμενη φορά μόνο στην ενότητα στην οποία απέτυχε.

Διπλώματα TORFL που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Lomonosov.

Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Lomonosov

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μεγάλη παράδοση στην διδασκαλία της ρωσικής, ως ξένης γλώσσας. Σαν Εξεταστικό Κέντρο της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, λειτουργεί πολλά χρόνια και δίνει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την ALTE. Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στην Αθήνα με την υποστήριξη και στο χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από το 2013 και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εξετάσεις του αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς και έχουν διεθνή αναγνώριση. Συνιστώνται για αυτούς που σκοπεύουν να κάνουν τις σπουδές τους στη Ρωσία. Τα πτυχία του Lomonosov αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο και για τα έξι βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται από τους καθηγητές του Φιλολογικού τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, του Lomonosov, με την υποστήριξη του ρωσικού πολιτιστικού και επιστημονικού κέντρου στην Αθήνα. Τα φροντιστήρια ASSOS αποτελούν το μοναδικό πιστοποιημένο φορέα των εξετάσεων του Πανεπιστημίου Lomonosov. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 5 ενότητες:

 • κατανόηση προφορικού λόγου
 • κατανόηση γραπτού λόγου
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.

Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά, αλλά έχει το δικαίωμα την επόμενη φορά να ξαναδώσει τη μία δεξιότητα. Η σχετική βεβαίωση ισχύει για 2 χρόνια, ώστε να μπορέσει να επαναλάβει την εξέταση. Όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται και πιστοποιούνται σε ξεχωριστά διαβαθμισμένα τεστ. Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των ρωσικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.   Τα επίπεδα της ρωσικής γλώσσας είναι τα εξής:

Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στη χώρα.

Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας» Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ) Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ) Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό όλοι οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι κρατικών πανεπιστήμιων με ειδικότητα «φιλόλογος, καθηγητής ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας».

Τα ASSOS επίσης συνεργάζονται στενά και με αλλά Πανεπιστήμια της Ρωσίας, όπως το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Βαλτικής του Ιμμάνουελ Καντ.

Πρόγραμμα σπουδών Ρωσικής

Τάξη Επίπεδο Γνώσης Διάρκεια
A1 Στοιχειώδης 4 μήνες
A2 Βασική 4 μήνες
Β1 Μέτρια 8 μήνες
Β2 Καλή 8 μήνες
Γ1 Πολύ Καλή 8 μήνες
Γ2 Άριστη 8 μήνες

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

  (Διαβάστε τους όρους χρήσης)