ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | ASSOS

ΓΕΝΙΚΑ

Λόγω των οικονομικών, εμπορικών και τουριστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας καθώς και των στενότερων δεσμών που χαρακτηρίζουν τις δύο χώρες, η εκμάθηση της Τουρκικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει απαραίτητη. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη μουσική της γειτονικής μας χώρας. Τα Τουρκικά, όμως, απευθύνονται και σε σπουδαστές των Διεθνών, Πολιτικών Επιστημών, καθώς και του τμήματος των Βαλκανικών Σπουδών. Τα κέντρα ξένων γλωσσών ASSOS, ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Τουρκικής Γλώσσας που απευθύνονται σε σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Άγκυρας TOMER με απόλυτη επιτυχία.

Τάξη Επίπεδο Διάρκεια
A1 Αρχάριοι (Temel)1 4 μήνες
A2 Αρχάριοι (Temel)2 4 μήνες
Β1 Orta1 8 μήνες
Β2 Orta2 4 μήνες
Γ1 Yuksek1 4 μήνες
Γ2 Yuksek – Diploma2 8 μήνες

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Άγκυρας TOMER πραγματοποιούνται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο. Οι εξεταστικές του Ιουνίου λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης για το Yuksek –Diploma 2, εξετάσεις δίνονται μόνο στην Κωνσταντινούπολη.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής, δημιούργησε μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β του Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Πρόκειται για ένα διαβαθμισμένο τεστ και ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης απονέμεται Β1 ή Β2.

Εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, το Μάιο.

    Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    *Τα στοιχεία της φόρμας συλλέγονται με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημα σας και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με τον GDPR.

    (Διαβάστε τους όρους χρήσης)