Πληροφορική

Πιστοποιητικά ECDL

Τι είναι το European Computer Driving Licence;

Το ECDL είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο -ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο- πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστών, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο σε περισσότερες από 132 χώρες παγκοσμίως.

Πόσα και ποια πιστοποιητικά υπάρχουν σήμερα;

Σήμερα, υπάρχουν Πιστοποιητικά ECDL που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων «εγγράμματων» πολιτών σε κάθε επίπεδο:

 1. Εισαγωγικό
  1. E-kids
  2. Equalskills
 2. Βασικό
  1. Core
  2. Start
 3. Προχωρημένο
  1. Advanced επεξεργασία κειμένου
  2. Advanced Υπολογιστικά Φύλλα
  3. Advanced Βάσεις Δεδομένων
 4. Εξειδικευμένο
  1. CAD
Το πρόγραμμα του ECDL έχει ισχύ μόνο στην Ευρώπη;

Το ECDL ξεκίνησε από την Ευρώπη (συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σήμερα αναπτύσσεται και σε χώρες εκτός Ευρώπης με το όνομα ICDL (International Computer Driving Licence), έχοντας ακριβώς την ίδια ισχύ. Περισσότερες από 135 χώρες παγκοσμίως συμμετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα του ECDL.

To ECDL έχει ημερομηνία λήξης;

Το ECDL δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει ο κάτοχός του μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα πιστοποίησης ECDL;

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε άτομο που θέλει να εισαχθεί ή να μετεξελιχθεί στην αγορά εργασίας, αποδεικνύοντας τις γνώσεις του στην Πληροφορική με μία έγκυρη πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Ιδιωτικούς και Δημόσιους Υπαλλήλους
 • Επαγγελματίες
 • Εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές και μαθητές
 • Οποιονδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του με ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που ακολουθεί τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές σε όλο τον κόσμο!

Παράλληλα το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιολογήσουν και να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων τόσο των υπαρχόντων, όσο και των υποψήφιων υπαλλήλων τους. Συμπερασματικά, στον επαγγελματικό τομέα, το ECDL απευθύνεται σε:

 • Εταιρείες
 • Οργανισμούς
 • Δημόσιους & Ιδιωτικούς φορείς
Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ECDL;
 • Είναι το μοναδικό που προέρχεται από τους πλέον αρμόδιους στον τομέα της Πληροφορικής, δηλαδή τους Επιστήμονες Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζεται διεθνώς από ενώσεις επιστημόνων πληροφορικής, διεθνείς φορείς, κυβερνήσεις.
 • Αποτελεί το ευρύτερα διαδεδομένο πρόγραμμα πιστοποίησης παγκοσμίως.
 • Έχει κοινωνικό πρόσωπο. Είναι μη-κερδοσκοπικός φορέας, με δέσμευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής και ειδικά προγράμματα για τα Α.Μ.Ε.Α.
 • Είναι προσβάσιμο σε όλους έχοντας το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων στην Ελλάδα.
 • Έχει σύγχρονη Εξεταστέα Ύλη που εναρμονίζεται συνεχώς με τις ανάγκες της αγοράς.
 • Εξασφαλίζει αξιοπιστία και εγκυρότητα με αδιάβλητο και αξιόπιστο εξεταστικό σύστημα (Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την επιτήρηση ειδικού Σώματος Επιτηρητών, μελών της ΕΠΥ).
 • Σχεδιάστηκε και λειτουργεί με αυστηρές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από τη CEPIS. Ακολουθεί το ίδιο σύστημα και προδιαγραφές παγκοσμίως
 • Έχει γνωστικό περιεχόμενο ανεξάρτητο από εταιρείες κατασκευής λογισμικού (vendor-independent).
 • Παρέχει πλήρη σειρά πιστοποιητικών, για όλα τα επίπεδα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας και των πολιτών.
 • Έχει αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχύ στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας.
 • Διευκολύνει τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού μεταξύ διαφορετικών αγορών.
 • Είναι το ΜΟΝΟ που έχει προταθεί μέχρι σήμερα για επίσημη αναγνώριση. Τα Προγράμματά του είναι τα μόνα Προγράμματα Πιστοποίησης που υποστηρίζονται / αναγνωρίζονται από Δημόσια Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
 • Είναι το μόνο που παρέχει δίγλωσσο και διασφαλισμένο Πιστοποιητικό.
Ποιες ενότητες περιλαμβάνει το ECDL Core;

Το ECDL Core περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :

 1. Windows
 2. Word
 3. PowerPoint
 4. Excel
 5. Access
 6. Internet\Outlook
Ποιες από αυτές τις ενότητες ζητάει ο ΑΣΕΠ;

Στον ΑΣΕΠ όλες οι ενότητες αναγνωρίζονται, απλά κάποιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 ενότητες. Οι 3 αυτές βασικές ενότητες είναι :

 1. Word
 2. Excel
 3. Internet/Outlook
To ECDL EXPERT/ADVANCED ποιες ενότητες έχει;

Το ECDL Expert ή Advanced περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :

 1. Woed
 2. Excel
 3. PowerPoint
 4. Access
Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας τoυ Προγράμματος ECDL;
 1. Ευέλικτο, δομημένο πρόγραμμα
 2. Δημιουργεί ένα πρότυπο μοντέλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ
 3. Εξασφαλίζει σωστή προετοιμασία των ενεργών πολιτών ενόψει της Κοινωνίας της Πληροφορίας
 4. Αυξάνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο
Υπάρχουν δείγματα τεστ του ECDL;

Δείγμα τεστ με το εξεταστικό σύστημα inATES υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.test-check.com/inates_demo.exe

Στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν διαθέσιμα νέα τεστ προετοιμασίας τόσο στο εξεταστικό σύστημα inATES, όσο και στο simATES. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξεταστικό σύστημα simATES μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συστήματος www.simates.com

Αν ένας υποψήφιος δεν πετύχει σε μία εξέταση πόσες φορές μπορεί να ξαναδώσει;

Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά όμως θα διαγωνίζεται σε ένα διαφορετικό εξεταστικό σενάριο από το προηγούμενο.

Τι είναι η κάρτα δεξιοτήτων;

Η ΚΔ επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL Core και του ECDL Start και του χρησιμεύει ως απαραίτητο «συνοδευτικό έγγραφο» καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Στην ΚΔ αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και όλες οι ενότητες στις οποίες πρέπει να διαγωνιστεί κάθε υποψήφιος, καθώς και σαφείς οδηγίες χρήσης. Με την έκδοση της ΚΔ του, ο υποψήφιος καταγράφεται αυτόματα και επίσημα ως υποψήφιος για το ECDL. Κάθε φορά που ένας υποψήφιος ολοκληρώνει με επιτυχία μια εξέταση, συμπληρώνεται αντίστοιχα η ΚΔ. Το ECDL Core ή Start αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στις επτά ή τέσσερις ενότητες αντίστοιχα.

Η απόκτηση του ECDL Advance προϋποθέτει την απόκτηση του ECDL Core;

Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στο ECDL Advanced χωρίς να έχει προηγουμένως αποκτήσει το ECDL START/CORE, αρκεί να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία απόκτησης του Πιστοποιητικού ECDL;

Η διαδικασία απόκτησης του ECDL δεν έχει χρονικό περιορισμό. Κάθε υποψήφιος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα ECDL βάσει του διαθέσιμου χρόνου του.

Πόσο διαρκεί κάθε τεστ ECDL;

Κάθε τεστ ECDL Core και Start διαρκεί 45′

Κάθε τεστ ECDL Advanced διαρκεί 1 ώρα

Κάθε τεστ ECDL CAD διαρκεί 1 ώρα και 45′

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας πώς αποκτώνται τα Πιστοποιητικά;

ECDL Core: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις επτά ενότητες, το ΕΚ στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στην ECDL Ελλάς τη συμπληρωμένη ΚΔ. Η ECDL Ελλάς επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και ενημερώνει ανάλογα το Ίδρυμα ECDL. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται έξι (6) περίπου εβδομάδες μετά την αποστολή της ΚΔ στα γραφεία της ECDL Ελλάς.

ΕCDL Start: To ΕΚ δηλώνει στην ECDL Ελλάς τους υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση του ECDL Start. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε τέσσερις ενότητες, το ΕΚ αποστέλλει αντίγραφο της συμπληρωμένης Κάρτας Δεξιοτήτων στην ECDL Ελλάς. Η ΚΔ δεν επιστρέφεται πίσω για να μπορεί ο υποψήφιος, αν το επιθυμεί, να συνεχίσει τις εξετάσεις του για την απόκτηση του ECDL Core. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται έξι (6) περίπου εβδομάδες μετά την αποστολή της ΚΔ στα γραφεία της ECDL Ελλάς.

ECDL Advanced/CAD: Το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτείται και για την απόκτηση του ECDL Advanced και του ECDL CAD. Έξι (6) περίπου εβδομάδες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης σε μια ενότητα του ECDL Advanced ή στο ECDL CAD, ο υποψήφιος παραλαμβάνει το δίπλωμά του από το ΕΚ στο οποίο διαγωνίστηκε